Každému z nás se může stát, že se někdy v životě ocitne v nemocnici. Potřebujeme pomoc lékařů a sester, aby léčili naše nemoci. V nemocnicích se můžeme také setkat s lidmi, kteří nás mohou doprovázet v našich úzkostech, v hledání naděje a smyslu života.
Pomáhají léčit naši duši. Říkají si nemocniční kaplani a můžeme mezi nimi najít katolické kněze, protestantské duchovní, řeholní sestry, muže i ženy. Svou službu sdílení naděje představí na tomto stanovišti.