Pomoc s přípravou

Budeme velmi rádi, pokud se rozhodnete podpořit nás v některé z těchto oblastí:

Spolupráce na zajištění programu

Hledáme pomocníky, muže i ženy, na pomoc při stavění stanů, rozdávání brožurek
a další činnosti spojené s programem.

Propagace

Pozvěte své známé a přátele, vyvěste plakát ve vaší obci, škole nebo farnosti. U nás v budově biskupství
či Centru pro rodinu a sociální péči ve Vítkovicích si můžete plakát vyzvednout.

Morální a duchovní podpora

Prosíme o modlitbu za dobré počasí a za všechny spolupracovníky.