Modlitbou otevíráme své srdce naději. Zveme vás do kostela svatého Antonína. Před vystavenou Nejsvětější svátostí v tichu kostela se můžete pomodlit, poděkovat nebo se jen na chvíli zastavit.