Fotografujeme, kupujeme suvenýry, pohlednice, abychom měli památku na navštívená místa, nebo proto, abychom nezapomněli na zážitky či jedinečná setkání. Jsme-li na cestách, na kterých s námi naši blízcí nejsou, můžeme využít právě suvenýry nebo pohlednice k tomu, abychom jimi dali najevo, že na ně myslíme.