Při uzavírání manželství v církvi se říká známá věta: „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“

Vyzkoušíme si pevnost svazku, jaké je to být spojen v jednu vícekončetinnou bytost a společně vykročit na cestu. Cílem pak bude nejen společně vykročit, ale také společně dorazit až do vysněného cíle.