Na cestě životem nejdeme sami. Spolu s námi jdou členové naší rodiny, přátelé, známí. Všichni, kdo šli před námi, nám něco zanechali, nějak nás ovlivnili. Všichni, kdo jdou nyní s námi, náš život také ovlivňují. Směrují nás, vychovávají, předávají hodnoty a tradice. Bude zajímavé zamyslet se nad tím, kdo patří mezi tyto lidi.

Společně si vytvořme strom našeho rodu či strom zaplněný lidmi, kteří nás ovlivňovali či dnes ovlivňují.