Lidé od pradávna hledali a nacházeli útěchu a naději pro svůj život v modlitbě, v Bibli. Na tomto stanovišti si můžete vyrobit “ jeden desátek pro modlitbu růžence.

Růženec je modlitba Církve. S Marií se v něm rozjímá, přemýšlí o tzv. tajemstvích – důležitých událostech ze života Ježíše.

A jak se modlí růženec?