Pozvánka

Program

10.00 zahájení v areálu Kamenité

Po třech letech se opět koná setkání dětí
a rodin s otcem biskupem
v obvyklém formátu.

10.45 mše svatá

Ministranti si s sebou vezměte
liturgické oblečení a kněží bílé štoly.

12.30 program na stanovištích kolem kostelíku sv. Antonína na hoře Prašivá

Vydáte se červenou lesní cestou nahoru, kde bude
pro vás nachystáno
přes dvacet stanovišť.

15.30 závěrečné požehnání

Na louce mezi kostelem a chatou proběhne závěrečné požehnání.

V případě velmi nepříznivého počasí se bude konat pouze mše svatá v bazilice ve Frýdku.
Informace o této případné změně místa konání bude na webu zveřejněna den před setkáním do 18.00.

Na co se můžete těšit?

Na hoře Prašivá bude pro vás připraveno mnoho stanovišť, které tady budeme postupně poodkrývat: 

 

Společně na cestě s Bohem

Zveme vás do kostela svatého Antonína ke ztišení, modlitbě a setkání s Tím, který nás provází na cestě životem. Můžeme Boha chválit, děkovat za jeho přátelství a své poděkování zapsat do připravené knihy.

číst více

Společně posíláme pozdrav z cesty

Fotografujeme, kupujeme suvenýry, pohlednice, abychom měli památku na navštívená místa, nebo proto, abychom nezapomněli na zážitky či jedinečná setkání. Jsme-li na cestách, na kterých s námi naši blízcí nejsou, můžeme využít právě suvenýry nebo pohlednice k tomu,...

číst více

Společně na cestě světem informací

Hledejme správnou cestu světem informací. Pomocí různých úkolů a aktivit se zamyslíme nad nepřeberným množstvím zpráv, které nás obklopují a často až zahlcují. Naučíme se hledat odpovědi na otázky a zábavnou formou rozlišovat pravdu...

číst více

Společně na cestě životem

Na cestě životem nejdeme sami. Spolu s námi jdou členové naší rodiny, přátelé, známí. Všichni, kdo šli před námi, nám něco zanechali, nějak nás ovlivnili. Všichni, kdo jdou nyní s námi, náš život také ovlivňují. Směrují nás, vychovávají, předávají hodnoty a tradice....

číst více

Přivez s sebou brambor!

Na stanovišti „Na cestě děláme radost“ můžeme s jeho pomocí udělat radost lidem z Domova svaté Alžběty
v Jablunkově. A to jak vyzdobením do podoby „veselé“ brambory, nebo třeba později v bramboráku,
který milují klienti tohoto domova. Více se dozvíte přímo na stanovišti.

Finanční sbírkou na místě můžete podpořit volnočasové aktivity domova pro seniory
sester alžbětinek v Jablunkově a zakoupení nového sporáku s troubou, který jim už dosluhuje.
Děkujeme!

V pouti vidí velký přínos nejen duchovní, ale také příležitost poznat a setkat se s druhými či novými lidmi.

Na začátku bylo setkání na děkanátní úrovni, kde hlavním iniciátorem byl P. Rudolf Swienczek, tehdejší farář na Morávce, dnes již zesnulý (jistě je
s námi spojen a kouká na nás shora, jak to tady pokračuje), postupně však počet účastníků narůstal, s čímž souvisí i náročnost přípravy a časem se stalo setkání diecézní záležitostí.

Jsem rád, že setkání na Prašivé s otcem biskupem pokračuje a může se uskutečnit v tak velkém rozsahu. Zde vidím velký potenciál v budoucnosti Církve, jelikož rodina je základem pro budování dalšího vztahu s Bohem, s lidmi a mohu vnímat předávání této zkušenosti další generaci, jak jedni odrůstají a další v tomto díle pokračují.

Mons. Rudolf Sikora

děkan frýdecký, bývalý biskupský vikář

Na diecézní setkání dětí s otcem biskupem na hoře Prašivá jezdím moc ráda, protože děti zde mají jedinečnou možnost zakusit radost z víry a ze společenství. Tuto radost zakouší i jejich rodiče nebo prarodiče, když je doprovázejí.

Letos si také děti opět budou moci zažít živé společenství církve při mši svaté s otcem biskupem, krásnou mši, kde se zapojí zpíváním podle připravených zpěvníků, přímluvami a přinášením darů. Když slyšívám od dětí na zpáteční cestě: „Příště jedu zas!“, myslím s vděčností na všechny organizátory, kteří připravují pro děti pestrý program na stanovištích a vše okolo.

Alena Holubcová

katechetka

Kateřina Ligocká

matka

Biskupství ostravsko-opavské

Akci pro vás připravují Centrum pro rodinu a sociální péči, Katechetické a pedagogické centrum a Diecézní centrum mládeže.

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Kostelní náměstí 3172/1
702 00  Ostrava
IČO: 48804517
Telefon: +420 597 822 232
Bankovní spojení: ČS Ostrava č.ú.: 1660723399/0800

 

Kontaktní osoba
Vojtěch Orlík
prasiva@prorodiny.cz
+420 603 981 117